فروش پشم سنگ

فروش انواع پشم سنگ حرارتي و صوتي

خرید پشم سنگ عایق صدا برای دیوار مشترک در شهرکرد

 عایق پشم سنگ به عنوان عایق دیوار صدا در کاهش صدا در ساختمان نقش مهمی دارد این عایق به دو صورت می تواند موجب کاهش صدا شود.

 

عایق پشم سنگ به عنوان عایق دیوار صدا در کاهش صدا در ساختمان نقش مهمی دارد این عایق به دو صورت می تواند موجب کاهش صدا شود.
۱ - با کاهش انتقال صدا 
۲ - با جذب صدا در سطح
کاهش صدا در صورتی روی می دهد که پشم سنگ مانع از عبور صدا از دیوار، بام، کف و سقف شود. یا وقتی که صدا از سطح منعکس و ارتعاش می یابد پشم سنگ صدا را جذب می کند.
به علت اینکه پشم سنگ عملکرد خوبی در کاهش صدا و جذب صدا دارد در استودیو ها و سینما ها و فرودگاهها و ریل های قطار و مترو برای ممانعت از انتقال صدا و ارتعاشات صوتی مورد  بهره برداری قرار می گیرد.
لازم به ذکر است هر چه ضخامت پشم سنگ بیشتر می شود اثر عایقی صدا  و عایق ضد صدا برای دیوار مناسبتر و تاثیر گذار تر می شود.

لذا خرید عایق ضد صدا مشکل اکثر این معضل عمومی را حل می کند.

منبع

[ سه شنبه 19 تير 1397 ] [ 13:29 ] [ جعفر آسمانی ]
[ ]