فروش پشم سنگ

فروش انواع پشم سنگ حرارتي و صوتي

خرید فروش عایق تخته ای پشم سنگ

 یکی از انواع پشم سنگ ها، پشم سنگ تخته ای است که به عایق تخته ای فشرده مشهور است و در کارخانه در ضخامت و چگالی ( دانسیته ) مختلف تولید می شود که البته سفارش مشتری می تواند در تولید آن راهگشا باشد.

 

یکی از انواع پشم سنگ ها، پشم سنگ تخته ای است که به عایق تخته ای فشرده مشهور است و در کارخانه در ضخامت و چگالی ( دانسیته ) مختلف تولید می شود که البته سفارش مشتری می تواند در تولید آن راهگشا باشد.
این محصول با عنوان پانل دیوار شناخته می شود. پانل دیوار معمولا به حالت نیمه سخت و دانسیته متوسط یا به حالت سخت تولید می شود.
در سازه های ساختمانی اعم از مسکونی، بیمارستان، اداری ، تجاری ، سوله های صنعتی و ورزشی و کارگاهه ها و کارخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد.
معمولا محل استفاده در دیوار یا بین دو دیوار و گاهی به عنوان پارتیشن بندی هستند. این نوع پشم سنگ در کف، سقف، در وسط طبقات بکار گرفته می شود تا عایق بندی حرارتی و صوتی را در آنها تکمیل نماید. 
قیمت عایق تخته ای نسبت به سایر عایق ها خیلی مناسب است.

منبع

[ دوشنبه 11 تير 1397 ] [ 13:00 ] [ جعفر آسمانی ]
[ ]